L´AIRE - Laboratori Aeronàutic i Industrial de Recerca i Estudis

L'objectiu del grup es desenvolupar activitats de recerca i transferència de tecnologia i obtenir resultats que aportin un progrés en els àmbits de les enginyeries aeronàutica i industrial. Grup de recerca multidisciplinari tutelat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.

Expertesa: Aeronautica, Industrial.

Més informació