IMP - Information Modeling and Processing

L'activitat científica del grup IMP se centra en la investigació, la transferència tecnològica i la formació en temes lligats a la modelització i el processament de la informació, com ara la modelització conceptual, la qualitat de les dades, la intel·ligència del negoci, la mineria de dades o l'enginyeria de serveis. El IMP és un grup de recerca multidisciplinari, format per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Pel que fa a la UPC, el grup inclou investigadors de quatre departaments: Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI), Estadística i Investigació Operativa (EIO), Arquitectura de Computadors (AC) i Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII). Gran part de l'activitat es porta a terme en estreta col·laboració amb l’inLab, laboratori d'innovació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) amb més de tres dècades d’experiència en el desenvolupament d’aplicacions i serveis basats en tecnologies informàtiques.


Expertesa: Modelització de la informació. La qualitat de les dades. Els magatzems de dades multidimensionals. La mineria de dades. La intel·ligència del negoci. L’anàlisi de dades massives. La modelització mitjançant eines de simulació i d’optimització. Trobar solucions efectives als nous reptes plantejats per la societat de la informació. Learning analytics.


Mes informació