GRASS - Research Group in Survival Analysis

GRASS està format per professors i estudiants d' universitats catalanes (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic i la Universitat de Lleida), juntament amb investigadors d'institucions de recerca (La Fundació per a la lluita contra la SIDA, Institut de Recerca de la SIDA, Biokit, la Fundació Institut Guttmann, entre d'altres) interessats en l'educació, la promoció de la investigació ans de Bioestadística. Els principals objectius de GRASS són:

  • Fomentar la investigació i la difusió d'anàlisi de supervivència.
  • Ajudar els investigadors i grups de recerca aplicada a utilitzar tècniques bioestadístiques
  • Dissenyar i oferir eines bioestadístiques i documentació als grups de recerca
  • Per establir un punt de trobada per als investigadors que estan interessats en Bioestadística.


Expertesa: anàlisi de supervivència, genètica estadística, assajos clínics, estudis epidemiològics, tècniques estadístiques per a les dades dels edificis, tecnologia d'aliments.

Mes informació