ADBD - Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials

Realitzar recerca, innovació i transferència de tecnologia en mètodes estadístics aplicats a la indústria, els serveis i a altres àrees del coneixement científic.

Expertesa: Sis sigma, Disseny d’experiments, Flow shop scheduling, Big data, Kansei engineering, Disseny emocional, Control de processos, Estadística industrial, Anàlisi de dades Bayesiana, Mètodes no paramètrics, Evidence based management, Gestió de qualitat.

Mes informació