GRBIO - Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica

L'objectiu principal de GRBIO es promoure la investigació conjunta en Bioestadística i Bioinformàtica tant en aplicacions com en el desenvolupament de noves metodologies. Abordem temes interdisciplinaris complexos i fem contribucions científiques rellevants en les àrees de salut i de biologia on es necessita una col·laboració més estreta per promoure el desenvolupament i el benestar futur de la societat. Els nostres membres treballen colze amb colze amb els investigadors en el camp "BIO", incloent metges, biòlegs i viròlegs i estan exposats a problemes científics que necessiten nous pensaments, nous models i la integració d'investigadors de diversos camps.


Els temes de recerca de GRBIO es poden agrupar en tres grans àrees: els assajos clínics i anàlisi de supervivència, mètodes estadístics per a l'anàlisi d'integració de dades òmiques i el desenvolupament d'eines estadístiques . El nostre objectiu és respondre a les qüestions plantejades en Biociències i Salut de manera integradora i global, tractant d'explotar les sinergies entre els membres procedents d'aquestes diverses àrees d'investigació i experiència.


Expertesa: Anàlisi de supervivència, els assajos clínics, mètodes estadístics per a l'Anàlisi Integral de dades òmiques, desenvolupament d'eines estadístiques.


Mes informació