KEMLG - Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

El principal objectiu del grup és l’anàlisi, disseny, implementació i aplicació de tècniques d'Intel.ligència Artificial, Data Science,  metodologies de suport a la gestió, control o modelització de sistemes i/o dominis reals de gran complexitat; amb experiència en diferents dominis d’aplicació. Grup d’activitat fortament orientada a projectes nacionals i europeus, aplicacions reals i a la transferència de tecnologia.


Expertesa: Enginyeria del coneixement, Aprenentatge automàtic, Raonament, Knowledge Discovery and Data Mining (Big Data, Sistemes híbrids), Data Science, Sistemes intel.ligents de suport a la presa de decisions, Sistemes multiagent, Institucions electròniques, Tecnologies assistencials, “ambient intel.ligence", Serveis Web, Xarxes socials, EHealth, Ecomerç, Smart cities, Sistemes mediambientals, Ecomerç, Turisme, Tèxtil

Més informació