BIOSTATNET - Red Nacional de Bioestadística

Els objectius generals de la Xarxa Nacional de Bioestadística són:

  • Promoure la investigació bioestadística a Espanya i facilitar la col·laboració entre els nodes de la xarxa
  • Proposar formes d'organització eficaces per crear sinergies entre estadístics nacionals
  • Augmentar la interacció entre els grups per a que puguin formular-se propostes conjuntes amb grups de recerca d'altres països
  • Crear nous vincles amb investigadors de Portugal i Amèrica Llatina
  • Promoure el desenvolupament professional dels que encara estan en una etapa d'aprenentatge
  • Trobar un marc comú per al desenvolupament professional integral dels futurs estadístics
  • Augmentar la rellevància dels grups de bioestadística
  • Proposar la creació d'equips de consultoria per a l'avaluació de temes bioestadístics
  • Coordinar accions amb la Societat Espanyola de Biometria
  • Promoure la bioestadística a l'educació secundària, en les empreses - principalment farmaceutiques-, organitzacions del sector públic i les universitats.


Expertesa: Bioestadística, bioinformàtica, anàlisi de supervivència, disseny òptim d'experiments, modelat estadístic avançat, sèries temporals, dades longitudinals, els mètodes d'estimació de les corbes ROC, models mixtos, inferència en models additius generalitzats, Models Multi-State, mètodes asimptòtics i exàctes per a l'anàlisi de taules de contingència, els models basats en el P-splines per a dades espai-temporals, estimació i predicció en àrees petites, les tècniques no paramètriques, la qualitat de vida relacionada amb consideracions sanitàries, epidemiològiques, farmacològiques i ambientals.

Mes informació