Programació del seminari: Any 2020

 

  •  Dimecres, 16 de desembre de 2020. Hora: 12:00

Julio González Díaz. Universidad de Santiago de Compostela

Optimización en redes de transporte de gas.

 

  •  Divendres, 6 de novembre de 2020. Hora: 16:00

Pau Fonseca. Universitat Politècnica de Catalunya.

Models de simulació per avaluar l’eficàcia d’estratègies en la contenció de la Covid-19.

 

  •  Divendres, 14 de febrer de 2020. Hora: 12:00

Xavier Basagaña. Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Barcelona

Com s'estima el nombre de morts per contaminació?

 

 


Inici


Optimización en redes de transporte de gas

CONVIDATJulio González Díaz
IDIOMA
Castellà
LLOC
Online. Omple aquest formulari  abans de les 20:00 del 15/12 per rebre l'enllaç.

 

DATA:  Dimecres, 16 de desembre de 2020. Hora: 12:00

RESUM: En aqueta xerrada s'adreçarà el següent problema, sorgit durant la col·laboracio amb l'empresa del sector del gas Reganosa: donada una xarxa de transport de gas amb què cal satisfer unes demandes des d'uns punts de subministrament, determinar la manera òptima d'encaminar de manera que es minimitzi el cost de transportar aquest gas.  A mesura que el gas flueix per la xarxa, aquest perd pressió degut a les friccions amb les canonades. Això fa necessari recomprimir-lo en estacions de compressió. Aquestos costos de compressió són els que cal minimitzar.

A la xerrada es presentarà un algorisme d'optimització basat en programació lineal successiva i també es comentaran diferents extensions del model utilitat, incloent l'extensió a un context d'optimització sota incertesa. 

 A més, es presentarà GANESO (GAs NEtwork Simulation and Optimization), l'eina que va resultar de la col·laboracio amb l'empresa Reganosa, que inclou en el seu nucli els algorismes mencionats més amunt, i també incorpora altres funcionalitats addicionals.

SOBRE L'AUTOR:  

Julio González Díaz és Profesor Contratado Doctor del Departamento de Estadística, Análisis Matemático y Optimización de la Universidad de Santiago de Compostela. El Dr. González va defensar la seva tesi doctoral en teoria de jocs el 2005 en aquesta mateixa universitat. Posteriorment va disfrutar de diferents contractes prostdoctorals, primer a la Universitat Autònoma de Barcelona (Juan de la Cierva) i després a la Northwestern  University (Fulbright i Marie Curie). L'any 2009 va retornar a Santiago amb un contracte Ramón y Cajal.

Actualment, la recerca d'en Julio es centra en la teoria i pràctica de la Investigacio operativa, amb un fort interès en el disseny d'algorismes d'ptimització.  

Pots trobar més informació sobre l'activitat del Dr. González a la seva pàgina web.

Inici

 

Models de simulació per avaluar l’eficàcia d’estratègies en la contenció de la Covid-19.

CONVIDATPau Fonseca
IDIOMA
Català
LLOC
 https://meet.google.com/jir-cwjd-uov

DATA:  Divendres, 6 de novembre de 2020. Hora: 16:00

RESUML’objectiu del projecte SDL-PAND, al qual s’engloba aquesta xerrada, és desenvolupar un prototip funcional que permeti avaluar alternatives de contenció de pandèmies, a partir d’una conceptualització gràfica dels models, que representen les hipòtesis de modelització. El sistema li ha de permetre expandir-se incorporant noves hipòtesis de treball i utilitzant dues fonts fonamentals: dades sobre l’evolució de la pandèmia i dades de sensors com ara telèfons mòbils o altres dispositius que mostren una visió actual de la situació. Això permetrà definir models de predicció de la propagació de la pandèmia a partir de l’anàlisi del comportament dels ciutadans. El model també ha de ser capaç d’ incloure models de gestió del trànsit, evacuació, etc. L’objectiu del projecte és tant generar una aplicació web per analitzar alternatives, com definir una metodologia de treball que permeti establir un marc comú per als diferents especialistes, que han de col·laborar en la definició de models complexos. Això ens permet comprendre les hipòtesis que regeixen els models i, a partir d’elles, entendre la causalitat que es deriva del coneixement multidisciplinari proporcionat per especialistes de diferents àrees, que d’altra manera no entrarien en aquesta discussió.

SOBRE L'AUTOR:  El Dr Pau Fonseca és professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya i Investigador del inLab. Té un doctorat en Estadística i Investigació Operativa i un M.S. en Ciències de la Computació. Ha participat a varis projectes competitius relacionats amb la simulació i la transferència de Tecnologia, com la simulació de l'aeroport de Barcelona, o la simulació de la planta d'expedició d'Almirall Prodesfarma. Els seus interessos principals de recerca inclouen la Simulació ambiental i social, i la representació formal dels models de simulació; aquest interès l'ha portat a col·laborar amb la UIT-T en la definició de la nova versió del Specification and Description Language (SDL-2010).

 


Inici


Com s'estima el nombre de morts per contaminació?

CONVIDAT: Xavier Basagaña
IDIOMA:
Català
LLOC
Seminari EIO, ETSEIB (ed. Eng. Industrial), Planta 6, Campus Sud. UPC, Av. Diagonal 647, Barcelona

DATA:  Divendres, 14 de febrer de 2020. Hora: 12:00

RESUM: L'exposició a contaminació atmosfèrica s'ha relacionat amb un gran nombre de problemes de salut. Per exemple, s'ha estimat que sobrepassar els nivells de partícules fines recomanats per l'Organització Mundial de la Salut representa a Barcelona unes 350 morts prematures anuals. En aquesta xerrada es repassaran diferents tipus d'estudi que relacionen contaminació i salut i els mètodes estadístics que hi ha al darrera. Es discutiran algunes de les dificultats i limitacions en aquest camp i es conclourà amb una avaluació del grau d'evidència existent.

SOBRE L'AUTOR:  Xavier Basagaña és diplomat i llicenciat en Estadística i doctor en Bioestadística. Actualment és investigador a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). La seva recerca s'ha centrat en els efectes de la contaminació atmosfèrica i altres factors ambientals en la salut i en la millora dels mètodes estadístics aplicats en epidemiologia.

 Seguir aquest enllaç per més informació sobre Xavier Basagaña


Inici.