Formulari d'alta d'usuari

Per a donar d'alta a un usuari nou, heu d'imprimir el formulari que podreu descarregar aquí :

Formulari d'alta d'usuari

Heu d'omplir tots els camps del formulari excepte aquells que estan en sombrejat. No s'acceptaran formularis d'alta que no tinguin tots els camps omplerts.

Indicacions:

  1. És molt important la data de baixa. En cas de dubte, poseu la estimació en temps més llarga
  2. El propietari del compte és la persona que l'ha de fer servir
  3. El responsable ha de ser algun membre del departament.
  4. El formulari ha d'anar signat pel propietari del compte i pel responsable
  5. El username i el password es notificarà a l'adreça de correu electrònic que s'especifiqui en el formulari. El preferible es que aquesta adreça sigui la de la persona responsable, però pot ser una altra persona.

Un cop complimentat el formulari l'heu de posar a la bústia del Toni Font, enviar-li per correu intern o bé donar-li en ma.

L'alta serà efectiva a les 24 hores laborals següents a la recepció del formulari.

Prova