Martes, 9 de enero de 2018: Jessica Rodríguez Pereira lee la tesis doctoral

Autor de la Tesis:

Jessica Rodríguez Pereira

 

Título de la Tesis:

New models and algorithms for several families of Arc Routing Problems

 

Director de la Tesis:

Elena Fernández Aréizaga

Departament d'Estadística i Investigació Operativa

 

Codirector de la Tesis:

Gilbert Laporte

HEC Montréal

 

La lectura de la Tesis Doctoral

tendrá lugar el próximo martes 9 de enero de 2018

a las 12:00 h


en sala de Telensenyament de l’ETSETB

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Edifici B3 1a planta