Professors del departament d'EIO participen en el projecte Educalab

EDUCALAB, el projecte I + D + I impulsat per Educaweb, està concloent les seves activitats i en breu es presentaran els resultats del treball realitzat.

La finalitat d'Educalab és crear un sistema de Semantic Behavioral Targeting innovador, basat en el sistema Behavioral targeting, tècnica de segmentació centrada en el comportament o navegació dels usuaris. Els responsables del projecte han creat una àrea d'interessos de l'usuari, que inclou consells especials dirigits a cada persona en concret. D'aquesta manera, la pàgina web aprèn de la navegació d'usuari i li ofereix recomanacions adaptades a les seves preferències i en funció del seu comportament.

El sistema Behavioral targeting ha facilitat la recopilació de l'activitat dels internautes de forma anònima; a partir d'aquí s'han creat perfils de l'usuari, s'han identificat grups o segments d'usuaris amb perfils homogenis i s'han elaborat les pautes per dirigir-se a ells d'una manera pertinent als seus interessos.

Concretament, els professors Jordi Cortés, José Antonio González, Jan Graffelman i Pilar Muñoz han dissenyat i implementat un algoritme que selecciona els cursos més proclius a ser de l'interès de l'usuari en base a 3 fonts d'informació: el perfil de l'usuari (si estigués autenticat ), les recerques realitzades a la sessió i les fitxes dels cursos visitats prèviament. L'algorisme retorna una llista amb una puntuació que és utilitzada per mostrar cursos relacionats en navegar pel portal Educaweb.

Educalab ha estat finançat a través del subprograma INNPACTO, que s'emmarca en el Programa nacional de cooperació publico-privada del Ministeri d'Economia i Competitivitat amb fons europeus procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte s'ha dut a terme sota el lideratge d'Educaweb, que ha constituït un consorci format per DEP Institut, l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i investigadors de la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) de Madrid.

L'objectiu fonamental del subprograma INNPACTO és propiciar la creació de projectes en cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes de R + D + i que ajudin a potenciar l'activitat innovadora, mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança tecnològica del país.

Per a mes informació consuleu: www.educaweb.com

Nº d'expedient INNPACTO: IPT-2011-1071-430000