Presa de possessió de Josep Ginebra com a Director del Departament

L'Acte de Presa de Possessió del Director del departament, Josep Ginebra Molins, tindrà lloc el proper 26 d'octubre a les 9:30 h.  a l'ETSEIB - Edifici H - Planta 6 - Seminari. amb la assistència del Rector Magnífic  Enric Fossas Colet i el Secretari General Josep Mª Sallán Leyes.