Lupe Gómez ha estat designada representant de les universitats catalanes en el Consell de Salut de Catalunya

La Comissió general de política universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya,  va acordar el 5 d’octubre de 2021 el nomenament de Lupe Gómez com a representant titular de les universitats catalanes, per un període de quatre anys, en el Consell de Salut de Catalunya.