Dimecres, 19 de desembre de 2018: Victoria Rebillas Loredo llegeix la tesi doctoral

Autor de la Tesi:

Victoria Rebillas Loredo

 

Títol de la Tesi:

The Multi-Depot Vehicle Routing Problem with Vehicle Interchanges

 

Director de la Tesi:

Maria Albareda Sambola

Departament d'Estadística i Investigació Operativa

 

La lectura de la Tesi Doctoral

tindrà lloc el proper dimecres 19 de desembre de 2018

a les 12:00 h


a Sala Multimèdia

Edifici B3-Ricardo Valle S201 planta -2

Campus Nord UPC