Dimecres, 14 de juny de 2023: presentacions dels Plans de recerca

JORNADES de DOCTORAT

PROGRAMA DE DOCTORAT “ESTADISTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA”

Presentació: Presencial

dimecres, 14 de juny de 2023

 

  • Lloc de presentació: Sala d’actes FME

 

PROPOSTES DE PLANS DE RECERCA

08:00 a 08:50 -  Optimal transition towards zero tailpipe emission mobility in urban and  suburban areas.

Doctorand:         Andrea GROTTO

Directora:            Cristina Corchero

 

 

Tribunal

Maria Albareda Sambola       presidenta                           UPC

Esteve Codina Sancho          secretari                               UPC

Pere Puig Casado                  vocal                                     UAB

 

09:00 a 09:50h –  Adaptació de metodologies estadístiques a la millora dels processos productius del pernil curat.

 Doctorand:         Xavier ESPUÑA SOLER

Directora:            Lesly Acosta Argueta

Codirector:         Josep A.Sanchez-Espigares

 

 

Tribunal

Klaus Langohr                     presidente                              UPC

Xavier Puig Oriol                  secretari                                 UPC

Pere Puig Casado                 vocal                                      UAB

 

 

10:00 a 10:50h –  Advances in the analysis of interval-censored data

Doctoranda:             Andrea Toloba López-Egea

Directora:            Guadalupe Gómez Melis

Codirector:         Klaus Langohr                     

 

 

Tribunal

Xavier Puig Oriol                 presidente                               UPC

Pedro Delicado Useros       secretari                                 UPC

Pere Puig Casado                vocal                                       UAB