Comparteix:

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l'Any Internacional de l'Estadística

09/04/2013

El dimecres 10 d’abril de 2013 a les 16 h., el Parlament de Catalunya ha fet una Declaració Institucional sobre l'Any Internacional de l'Estadística (AIE)

A iniciativa del Dr. Frederic Udina Abelló, director de l’IDESCAT, i de la Dra. Guadalupe Gómez Melis, professora del nostre departament i presidenta de la Societat Catalana d’Estadística, el dimecres 10 d’abril de 2013 a les 16 h., el Parlament de Catalunya ha fet una Declaració Institucional sobre l'Any Internacional de l'Estadística (AIE), presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris.

 

Adjunt trobareu la foto i el text que és va llegir, del que val la pena ressaltar la frase final:
"El Parlament de Catalunya dóna ple suport a la celebració de l'Any Internacional de l'Estadística i s'adhereix a l'objectiu de promoure el coneixement de la importància que té en la vida quotidiana. Aquesta commemoració hauria de servir per a encoratjar les institucions i les persones que en fan ús a aplicar-la per a millorar el benestar dels ciutadans i del conjunt de la societat."

http://www.parlament.cat/web/actualitat/ordre-dia?p_od0=04610007

 

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l'Any Internacional de l'Estadística

 

Llegida en el Ple del Parlament el dia 10 d'abril de 2013.


L'any 2013 ha estat declarat Any Internacional de l'Estadística per les principals associacions acadèmiques, professionals i científiques internacionals amb la intenció de promoure la consciència pública de l'impacte de l'estadística en tots els aspectes de la vida i de la societat.
L'Any Internacional de l'Estadística és una ocasió excel·lent per a difondre les contribucions d'aquesta ciència a la millora del coneixement humà en tots els camps de la ciència, tant de les ciències naturals com de les socials o humanístiques. Des de la recerca biomèdica, econòmica o social fins a les aplicacions industrials, des de la gestió de les ciutats o les empreses fins als estudis electorals o criminològics, és difícil trobar alguna activitat humana en què l'estadística no tingui incidència.
L'estadística oficial apareix ja a Catalunya en els fogatjaments del segle XIV, que eren una relació de focs o llars, precedent dels censos moderns, i es concreta en les institucions pròpies del segle XX, amb les intermitències característiques de la història recent. L'estadística com a disciplina científica neix a l'inici del segle XX amb els treballs de Karl Pearson. Durant el segle XX es desenvolupa una teoria capaç d'extreure tota la informació de les dades recollides i aplicar-la a la creació d'instruments per a la recerca en agricultura, en salut pública, en el control de qualitat i en els avenços socials i econòmics. A Catalunya l'obra pionera d'alguns acadèmics a partir dels anys cinquanta ha fructificat en una activitat docent i investigadora de nivell internacional a les universitats i als instituts de recerca. Hom pot comptar al voltant de tres centenars d'investigadors directament relacionats amb l'estadística, agrupats en una vintena d'equips de recerca, a banda dels grups que la utilitzen com a eina fonamental en llur metodologia.
L'evolució de la societat actual, que atorga un paper cada vegada més rellevant a la informació, fa que augmenti la quantitat i la disponibilitat de dades i la importància de les tècniques que en fan ús i que les aprofiten. Tant des del punt de vista econòmic com social, l'estadística té un rol central en l'anàlisi de la realitat per mitjà de les dades que la reflecteixen i en l'ús de tècniques avançades per a extreure'n informació, construir coneixement i treure'n profit per a prendre les decisions científiques, socials, polítiques i de gestió correctes.
Per tot això, el Parlament de Catalunya dóna ple suport a la celebració de l'Any Internacional de l'Estadística i s'adhereix a l'objectiu de promoure el coneixement de la importància que té en la vida quotidiana. Aquesta commemoració hauria de servir per a encoratjar les institucions i les persones que en fan ús a aplicar-la per a millorar el benestar dels ciutadans i del conjunt de la societat.